Lægerne Bysøstræde

Lægevagten 

Efter kl. 16 samt i weekenden og på helligdage kan lægevagten kontaktes på tlf. 70 15 07 00.
Lægevagten er kun beregnet til behandling af akut opstået sygdom, der ikke kan vente til egen læge har åbent.

Før henvendelse til lægevagten bør du have dit eller dit barns cpr.nr. parat samt oplysninger om eventuel medicin. Har du mistanke om feber, bedes du tage temperaturen.

Når du ringer til lægevagten, kan der på belastede tidspunkter være ventetid ved telefonen. Læg ikke røret på, men bliv i køen. Brug eventuelt ventetiden til at forberede dig på, hvad du vil sige til lægen.

Du skal selv sørge for transport til og fra lægevagten. I almindelighed er manglende transportmulighed ikke en begrundelse, der berettiger til sygebesøg.

Læs her om fornuftigt brug af lægevagten på www.laegevagten.dk