Lægerne Bysøstræde

Attester

Der findes mange forskellige attester.  
Fælles for dem alle er, at de skal udfyldes af en læge. 
Attesten gives ikke med, førend afregning har fundet sted.

Se prisliste for attester her